Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Dofinansowanie z Programu ” Czyste Powietrze”

Drukuj

Zapraszamy na bezpłatne spotkania dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą się dowiedzieć jak można uzyskać dofinansowanie z Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Ministerstwo Środowiska rozpoczęło cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami, prowadzone na terenie całego kraju, mają na celu poinformowanie mieszkańców jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. W naszej Gminie spotkanie odbędzie się 17 października 2018 roku, o godzinie 18:00 w Remizie OSP w Oleśnicy, ul. Nadstawie 25 a.

Podstawowym celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Inicjatywna skierowana jest w szczególności do osób fizycznych: właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych bądź realizujących plan budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego – wsparcie finansowe gruntownej termomodernizacji budynku oraz wymiany lub zakupu i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła.

Ulotka “Czyste Powietrze”

powrót ...