Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

ZDOBĄDŹ ZA DARMO DOWOLNIE PRZEZ SIEBIE WYBRANY PŁATNY KURS ZAWODOWY!

Drukuj

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w realizowanym przez nas projekcie pt. „Kreator przedsiębiorczości”.
Rekrutacja uczestników 12.11. – 30. 11.2018 r.
Celem projektu jest wsparcie i pomoc osobom planującym założyć własną działalność gospodarczą, a także wsparcie młodych osób pragnących poszerzyć kwalifikacje zawodowe. Beneficjentami będą przedsiębiorcy, osoby zakładające działalność gospodarczą oraz w szczególności osoby do 29 roku życia. Projekt ma przyczynić się do wzrostu aktywności społecznej  i gospodarczej, promować lokalną przedsiębiorczość poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikroprzedsiebiorstw i podmiotów ekonomii społecznej.

Jednym z głównych założeń projektu będzie ufundowanie 10 kursów zawodowych i zorganizowanie szkoleń dla osób do 29 roku życia. Szkolenia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w założeniu mają przygotować uczestników w odpowiednią wiedzę pod kątem ewentualnego założenia własnej działalności gospodarczej przyszłości bądź pracę na etacie. Do udziału w projekcie zrekrutowanych zostanie 15 osób w oparciu złożone do biura wypełnione formularze zgłoszeń, zadecyduje kolejność zgłoszeń. 
Uczestnicy projektu po zakończonym cyklu szkoleń spotkają się z doradcą zawodowym, którego zadaniem będzie w oparciu o przeprowadzoną rozmowę i wyniki z testów z wiedzy nabytej podczas szkoleń, sporządzenie listy 10 najlepszych osób, dla których ufundowane zostaną  kursy zawodowe, dowolnie wybrane przez uczestnika (finansowane w 100% przez LGD), przeprowadzone przez odpowiednie do tego instytucje, które wystawią dokument potwierdzający ukończenie kursu. Ideą kursu zawodowego będzie nabycie odpowiednich uprawień przez osobę, która wzięła udział w szkoleniach, nawiązania kontaktów zawodowych co może w przyszłości przyczynić się bezpośrednio do wyrwania z pętli bezrobocia.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE => KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

powrót ...