Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: kwiecień 2021

Święto Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej ustawy zasadniczej, regulującej organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Ze względu na obecną sytuację i związane z nią obostrzenia tegoroczne obchody święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej będą skoncentrowane na wydarzeniach dostępnych w przestrzeni cyfrowej lub online.

W tym wyjątkowym czasie, kiedy obostrzenia nie pozwalają nam na celebrowanie takich wydarzeń w spotkaniach osobistych, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej wraz ze swoimi opiekunami zapraszają nas do obejrzenia przygotowanej przez nich uroczystej akademii za pośrednictwem Internetu.

Warto przypomnieć, że Święto Konstytucji 3 Maja w Polsce oficjalnie obchodzone jest od 1919 roku. Wcześniej, w okresie zaborów, obchody tego święta były zakazane, a osoby, które publicznie je obchodziły, były surowo karane przez policję. W czasie II wojny światowej Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane, a po zakończeniu wojny władze komunistyczne początkowo próbowały je zastąpić obchodami 1 Maja, a w 1951 r. oficjalnie je zniesiono. Dopiero przełom, jakim było powstanie „Solidarności”, sprawił, że 3 maja 1981 r. ponownie można je było świętować, choć nie zostało ono jeszcze uznane za święto państwowe. Od 1990 r., po zmianie ustroju święto to należy do najbardziej uroczyście obchodzonych polskich świąt państwowych.

Nie zapominajmy także, że 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W całym kraju Polacy wywieszają flagi i wspominają historię biało-czerwonych barw narodowych, które jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne – wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Barwy biała i czerwona po raz pierwszy zostały uznane za narodowe 3 maja 1792 roku, w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Formalnie zostały one przyjęte jako kolory państwa polskiego przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 roku podczas powstania listopadowego. Po odzyskaniu niepodległości wygląd polskiej flagi zatwierdził Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony jest od 2004 roku. My też pamiętajmy o tym święcie i włączmy się do niego przez wywieszenie na budynkach i domach polskiej flagi. Niech ten mały gest będzie znakiem naszej narodowej wspólnoty i solidarności oraz uczczeniem tych, którzy walcząc pod tym znakiem oddali swoje życie.

Bezpłatne szkolenia zawodowe

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie zaprasza na BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE, umożliwiające nabycie kwalifikacji CZELADNICZYCH LUB MISTRZOWSKICH w ramach projektu: „Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy-program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu. Edycja II ’’.
Kursy organizowane są w zawodach:

 • Cukiernik
 • Piekarz
 • Fryzjer
 • Kosmetyczka
 • Kelner
 • Kurzach
 • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Mechanik /elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Betoniarz zbrojarz
 • Murarz
 • Stolarz

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Biurze projektu : ul. Piłsudskiego 4, 28-200 Staszów tel. 15 864 40 41 , tel. kom. 797 290 610

Oferta edukacyjna szkół prowadzonych przez Powiat Staszowski na rok szkolny 2021/2022

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20210427095822709 – kliknij tutaj aby pobrać

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20210426115722110 – kliknij tutaj aby pobrać

 

XXXIV sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 23 kwietnia (piątek) 2021r. o godz. 12:00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

W związku z występującym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2), mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji informuję, że sesja Rady Miejskiej Oleśnica odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 12.00.
Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ
Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krystyna Bator

Uchwała Antysmogowa i Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego

Uchwała Antysmogowa

 Od dnia 24 lipca 2020 r. obowiązuje podjęta przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana w skrócie „uchwałą antysmogową”.

Głównym celem podjęcia uchwały jest wyeliminowanie nieekologicznych kotłów opalanych paliwem stałym, jak również ograniczenie spalania niskiej jakości paliw.

Działania te są konieczne do osiągnięcia normatywnych stężeń szkodliwych dla zdrowia pyłów PM10 i PM2,5 oraz kancerogennego benzo(a)pirenu.

Przedmiotowa uchwała wprowadza następujący harmonogram eliminacji nieekologicznych źródeł ciepła:

Od dnia 1 lipca 2021 r. nie wolno spalać najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw stałych, tj.: mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, węgla kamiennego
o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%,

 • od dnia 1 lipca 2023 r. nie wolo użytkować kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według normy PN-EN 303-5:2012),
 • od 1 lipca 2024 r. nie wolno użytkować kotłów posiadających 3 i 4 klasę,
 • od 1 lipca 2026 r. wolno użytkować kotły spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
 • od 1 lipca 2026 r. nie wolno użytkować kotłów na paliwo stałe w budynkach, jeśli istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

Od 1 lipca 2026 r. na terenie województwa świętokrzyskiego, będzie można użytkować tylko odnawialne, bądź niskoemisyjne źródła ciepła takie jak: ciepło z sieci miejskiej, kotły na gaz lub olej opałowy, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. Jedynie w sytuacji braku możliwości podłączenia budynku do sieci miejskiej, bądź sieci gazowej, dopuszczalne będzie spalanie paliw stałych w kotłach spełniających wymagania ekoprojektu, zgodnie
z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Więcej informacji na stronie: www.swietokrzyskie.pro w zakładce Ochrona powietrza ® Uchwała antysmogowa.

 

Niezbędnik antysmogowy pobierz pdf

NEKROLOG

Skip to content