Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: luty 2023

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica o naborze wniosków do zadań dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

      W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Oleśnica ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20230219153230528 kliknij tutaj aby się zapoznać

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20230217052958495 kliknij tutaj aby się zapoznać

Umowa na budowę kanalizacji w Strzelcach podpisana

W dniu 16 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce  w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica”. Zadanie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą tej bardzo ważnej inwestycji będzie firma EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp.j. z siedzibą w Nowym Korczynie. Wartość kosztorysowa inwestycji, której przedmiotem jest budowa od podstaw kanalizacji w Strzelcach wynosi 4 860 960,00 zł. Zadanie powinno być wykonane w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_2612_OB_20230211111536597 kliknij tutaj aby się zapoznać

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_2612_OM_20230211082430243 kliknij tutaj aby się zapoznać

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz załącznikami 2, 2a i 2b.

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKK_26_20230208204054288 kliknij tutaj aby się zapoznać

Skip to content