Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: czerwiec 2022

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLV/369/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (zmienioną Uchwałą Nr LV/427/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2021 r.), a także w związku z Uchwałą Nr XLIX/252/22 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rytwiany (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 453), Uchwałą Nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oleśnica (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2266) i Uchwałą Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów – w dniach 18.05–22.06.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030.

Informacja w sprawie jakości wody

Informujemy, iż w dniu 27.06.2022 r. została pobrana do badania próbka wody pochodząca z ujęcia w Staszowie (punkt poboru: budynek w miejscowości Strzelce). W dniu 29.06.2022 r. otrzymaliśmy telefoniczną informację z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, iż  w badanej próbce wody nie stwierdzono bakterii, woda spełnia również wymagania pod względem fizykochemicznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

Sprawozdanie z badania wody zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminy niezwłocznie po jego otrzymaniu.

W związku z pogorszoną jakością wody w zakresie wyglądu i smaku Urząd Miasta i Gminy Oleśnica zlecił przeprowadzenie dodatkowych badań na zawartość żelaza i manganu.

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20220628124909656 – kliknij tutaj aby się zapoznać

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20220624105610129 – kliknij tutaj aby się zapoznać

Komunikat w sprawie jakości wody

kran woda – Gmina Elk

Informujemy, iż w dniu 23 czerwca 2022 r. otrzymaliśmy informację od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, iż na terenie Gminy Oleśnica woda jest przydatna do spożycia.

Zakład Doskonalenia Zawodowego Staszów zaprasza na kursy

Zapraszamy na kursy: „Operator koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień” oraz „Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień”. Rozpoczęcie szkolenia: 26.06.2022r. godzina 900, miejsce: Zakład Doskonalenia Zawodowego Staszów ul. Koszarowa 7.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin przeprowadzony przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego odbywają się w Staszowie. Ceny promocyjne.

Kontakt: Krzysztof Ćwiek tel. 691310471

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_2612_BG_20220620031512253 kliknij kliknij tutaj aby się zapoznać

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do składania wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do składania wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

W związku z zaakceptowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o zmianę warunków umowy o udostepnienie środków, na realizację „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zwiększeniu uległa pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań z terenu województwa świętokrzyskiego na lata 2020-2022 w ramach tego programu z 2 000 000,00 zł na 4 000 000,00 zł.

Skip to content