Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Informacja w sprawie jakości wody

Drukuj

Informujemy, iż w dniu 27.06.2022 r. została pobrana do badania próbka wody pochodząca z ujęcia w Staszowie (punkt poboru: budynek w miejscowości Strzelce). W dniu 29.06.2022 r. otrzymaliśmy telefoniczną informację z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, iż  w badanej próbce wody nie stwierdzono bakterii, woda spełnia również wymagania pod względem fizykochemicznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

Sprawozdanie z badania wody zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminy niezwłocznie po jego otrzymaniu.

W związku z pogorszoną jakością wody w zakresie wyglądu i smaku Urząd Miasta i Gminy Oleśnica zlecił przeprowadzenie dodatkowych badań na zawartość żelaza i manganu.

powrót ...
Skip to content