Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: wrzesień 2021

Wskaźniki odzysku uzyskane przez Gminę Oleśnica w 2020 r.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zobowiązane są do uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła a także do uzyskania poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

W 2020 r. Gmina Oleśnica osiągnęła następujące wskaźniki odzysku:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 44,59% (min. 50%)

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (min. 70%)

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania – 15,91% (max. 35%).

Ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie ochronnego szczepienia listów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Informacja w sprawie odbioru książeczek opłat za odbiór odpadów komunalnych

Informujemy, że książeczki opłat za wywóz odpadów komunalnych na rok 2022 można odbierać do dnia 15 listopada 2021 r. u sołtysów poszczególnych miejscowości z wyjątkiem m. Oleśnica.

Mieszkańcy Oleśnicy po odbiór książeczek opłat mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica pok. Nr 18.

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

W związku z informacją uzyskaną z Urzędu Miasta i Gminy Pacanów w próbce wody pobranej na ujęciu Wójeczka w dniu 22.09.2021 r. nie stwierdza się obecności bakterii. W związku z powyższym zgodnie z decyzją PSSE w Busku-Zdroju woda jest przydatna do spożycia.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w związku z postępującym rozprzestrzenianiem się wścieklizny wśród lisów w graniczącym z województwem świętokrzyskim województwie mazowieckim

Uwaga wścieklizna !

Wzrost zagrożenia wystąpienia wścieklizny na terenie województwa świętokrzyskiego.

  • przeczytaj ulotkę
  • zachowaj szczególną ostrożność w kontaktach ze wszystkimi zwierzętami
  • zaszczep psy, a także koty przeciw wściekliźnie.

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20210923121751403 – kliknij tutaj aby się zapoznać

Komunikat w sprawie jakości wody

Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Miasta i Gminy Pacanów nadal utrzymuje się skażenie na ujęciu Wójeczka. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica będą kontynuować rozwożenie wody pitnej beczkowozem codziennie do czasu wydania komunikatu o przydatności wody do spożycia.

W celu usprawnienia prowadzonych działań prosimy o pozostawienie przed posesją pustych pojemników na wodę.

O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Komunikat w sprawie jakości wody

W związku z utrzymującym się skażeniem na ujęciu Wójeczka informujemy, iż woda nadal nie nadaje się do spożycia. Przypominamy, iż woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet.

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica będą kontynuować rozwożenie wody pitnej beczkowozem (w dniu dzisiejszym tj. niedziela od ok. godz. 13.30).

O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Skip to content