Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Wskaźniki odzysku uzyskane przez Gminę Oleśnica w 2020 r.

Drukuj

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zobowiązane są do uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła a także do uzyskania poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

W 2020 r. Gmina Oleśnica osiągnęła następujące wskaźniki odzysku:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 44,59% (min. 50%)

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (min. 70%)

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania – 15,91% (max. 35%).

powrót ...
Skip to content