Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: styczeń 2020

ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO – WPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE

I N F O R M A C J A

o zmianie rachunku bankowego

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą bilansować się z poziomem wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2020 r. należności dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać

na rachunek bankowy

nr: 15 85910007 5110 0810 0042 0173

Przypominamy o konieczności zmiany numeru rachunku w zleceniach stałych, założonych na kontach bankowych

Zmagania ortograficzne w „oleśnickiej” szkole

Tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy stało się organizowanie międzyszkolnego konkurs ortograficznego. Tym razem zmagania ortograficzne miały miejsce 17. grudnia 2019 r., to wtedy odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny, w którym udział wzięli uczniowie szkół ościennych i oczywiście oleśnickiej podstawówki. Podczas tej czwartej odsłony tekst dyktanda stanowił fragment „Katarynki” Bolesława Prusa, nawiązując tym samym do Narodowego Czytania, mającego miejsce we wrześniu. (Przypomnijmy, że Para Prezydencka do Narodowego Czytania wybrała osiem nowel polskich, w tym właśnie „Katarynkę”.)

Skip to content