Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: wrzesień 2015

Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Informacja

Dożynki 2015

Jak co roku Gmina Oleśnica miała swoje święto Dożynkowe. W tym roku gospodarzami i organizatorami dożynek gminnych byli mieszkańcy Sufczyc.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Staszowie
wraz z
Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Staszowie
ZAPRASZA
na spotkanie informacyjne

Informacje dotyczące stypendium szkolnego rok szkolny 2015/2016

Informacje dotyczące stypendium szkolnego

rok szkolny 2015/2016

Termin składania:  do 15 września 2015r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł.

Skip to content