Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: maj 2015

Półkolonie

oferta_polkolonie_2015

termin badań

termin badań

bezpłatne badania mammograficzne

badania bezpłatne

bezpłatne badania mammograficzne

badania bezpłatne

KOMUNIKAT

UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !!!!

Zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej  (Dz. U. poz. 1468, z późn. zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż pozostała do wykorzystania ilość:

  • 15 817,350 ton jabłek i gruszek,
  • 2 302,412 ton pozostałych produktów (pomidory pod osłonami, marchew, papryka słodka pod osłonami, ogórki pod osłonami)

 które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014.

W związku z tym, podmioty o których mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, mogą składać dodatkowe powiadomienia dotyczące ww. produktów do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę nie później jednak niż 4 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia danej operacji.

         Realizacja operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia zgodnie RDK (UE) nr 1031/2014 musi być zakończona do dnia 30 czerwca 2015 r.

           Zgodnie z  § 5 ust. 8 ww. rozporządzenia Rady Ministrów,  w dniu w którym suma ilości produktów wynikająca z dodatkowych powiadomień przekroczy
ww. ilość produktów, Prezes Agencji Rynku Rolnego poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

  • zakończeniu przyjmowania dodatkowych powiadomień;
  • wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z dodatkowych powiadomień złożonych do tego dnia.

 

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OLEŚNICA, POWIAT STASZOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE NA LATA 2011 – 2014 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) Aktualizacja na lata 2015 – 2020

PUA – OLEŚNICA aktualizacja 12022015

Dzień Strażaka

Z okazji święta św. Floriana, patrona strażaków, wszystkim Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy składam serdeczne podziękowania i życzę wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w tej ciężkiej i niebezpiecznej społecznej służbie.

Skip to content