Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: luty 2015

Spotkanie informacyjne LGD Dorzecze Wisły w związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły zaprasza Państwa na spotkania informacyjne dotyczące przyszłości obszaru działania LGD Dorzecze Wisły tj. Miasta i Gminy Połaniec, Gminy Łubnice, Miasta i Gminy Osiek, Gminy Oleśnica i Gminy Rytwiany.

Z działalności Sołectwa w miesiącu styczniu

Członkowie Rady Sołeckiej w dniu 24 stycznia br., podczas pierwszych obrad ustalili następujący podział funkcji:

  1. Ambroży Stanisław- przewodniczący
  2. Ambroży Urszula – sekretarz
  3. Poniewierski Marian – skarbnik
  4. Świątek Leszek – członek
  5. Poniewierski Antoni – członek
  6. Słaby Kazimierz – członek
  7. Pyrz Marek – członek

Wykaz sołectw

Gmina tworzy jednostki pomocnicze: sołectwa. Są one bardzo ważnym ogniwem w strukturach samorządowych.

Komunikat

Komunikat Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach o wyborach do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych.

Skip to content