Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Wykaz sołectw

Gmina tworzy jednostki pomocnicze: sołectwa. Są one bardzo ważnym ogniwem w strukturach samorządowych.

Do zadań sołectwa należy udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania, współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, tworzenie pomocy sąsiedzkiej, sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi, współpraca z radnymi z terenu sołectwa. Szczegółową organizację i tryb działania sołtysa i rady sołeckiej określa statut sołectwa.

 
Nazwa Sołectwa
Imię i nazwisko Sołtysa
Borzymów
Marian Strojny
tel. 41 377 40 53
Brody
Anna Grzesik
tel. 41 379 75 09
Bydłowa
Agnieszka Czechowska
tel. 667 335 894
Kępie
Teodora Maj
tel.  607 955  839
Oleśnica
Stanisław Ambroży
tel. 605 521 026
Pieczonogi
Jerzy Sowiński
tel. 691 968 079
Podlesie
Marian Piekut
tel. 41 379 92 39
Strzelce
Wiesław Gajda
tel. 41 377 42 48
Sufczyce
Wioletta Gajda
tel. 665 564 021
Wojnów
Alfreda Wróbel
tel.  663 664 252
Wólka Oleśnicka
Stanisław Żmija
tel. 41 379 92 06

 

 

 

 

powrót ...
Skip to content