Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: styczeń 2024

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20240127200007343 kliknij tutaj aby się zapoznać

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.

ZAPROSZENIE do udziału w szkoleniu

TEMAT: Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.
Czas trwania szkolenia to: 7 godzin-szkolenie uzupełniające.

MIEJSCE SZKOLENIA: Urząd Miasta i Gminy Szydłów ul. Rynek 2
DATA i GODZINA ROZPOCZĘCIA: 15.02.2024r.( czwartek) godz. 9.00
ORGANIZATOR: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Powiatowy Zespół Doradczy w Staszowie.
Odpłatność 120 zł.
Zapisy w PZD Staszów- tel: 15 864 31 63, e-mail:pzd.staszow@sodr.pl

ZAPROSZENIE do udziału w szkoleniu

TEMAT: Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.
Czas trwania szkolenia to: 7 godzin-szkolenie uzupełniające.

MIEJSCE SZKOLENIA: Urząd Miasta i Gminy Połaniec ul. Ruszczańska 27
DATA i GODZINA ROZPOCZĘCIA: 01.02.2024r.( czwartek) godz. 9.00
ORGANIZATOR: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Powiatowy Zespół Doradczy w Staszowie.
Odpłatność 120 zł.
Zapisy w PZD Staszów- tel: 15 864 31 63, e-mail:pzd.staszow@sodr.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20240124175700267 kliknij tutaj aby się zapoznać

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20240123145822498 kliknij tutaj aby się zapoznać

Granty PPGR – Oświadczenie

 

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Oleśnica, a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany jest do dwukrotnego złożenia oświadczenia o utrzymaniu jego efektów. Pierwsze oświadczenie należy złożyć w siedzibie tut. Urzędu w dniach od 23.01.2024 r. do 06.02.2024 r.

1. Oswiadczenie_PPGR_wzor

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20240118084345102 kliknij tutaj aby się zapoznać

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć na terenie Gminy Oleśnica w ramach programu Czyste Powietrze

W ramach programu Czyste Powietrze od dnia podpisania porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na terenie Gminy Oleśnica zostało złożona  następująca ilość wniosków o dofinansowanie:

Gmina Liczna złożonych Wniosków o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Oleśnica 208 86

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji dla Gminy Oleśnica : 3 836 206,77 zł

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2024 r.

Informujemy, iż w 2024 r. odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Oleśnica będzie dokonywany przez przedsiębiorstwo BIOSELECT Sp. z o.o., ul. Łagowska 37, 26-035 Raków.

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres I – III 2024 r. Harmonogram na kolejne miesiące będzie dostarczony w marcu podczas zbiórki odpadów niesegregowanych.

 

Harmonogram wywozu odpadów do wydruku

Skip to content