Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: sierpień 2021

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20210831043554496 – kliknij tutaj aby się zapoznać

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_2612_ID_20210830172010290 – kliknij tutaj aby się zapoznać

Wykazy polowań kół łowieckich

Wykaz polowań kół łowieckich – Koło Łowieckie SZARAK

Wykaz polowań kół łowieckich – Koło Łowieckie ODYNIEC

Wykaz polowań kół łowieckich – Koło Łowieckie KNIEJA

Plan polowań na bażanty – koguty w roku gospodarczym 2021-2022

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20210829102307051 – kliknij tutaj aby się zapoznać

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20210822120618883 – kliknij tutaj aby się zapoznać

26 sierpnia 2021 r. dzień spisowy w Gminie Oleśnica

OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Strategii Rozwoju dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2027, Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze gminy, sprzyjających jej rozwojowi w perspektywie do 2027 roku.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik) można składać do dnia 31 sierpnia 2021 r. w następujących formach:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje@gminaolesnica.pl, wpisując w tytule „Fiszka projektowa – strategia rozwoju”.
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28–220 Oleśnica  z dopiskiem „Fiszka projektowa – strategia rozwoju”.
 3. bezpośrednio do sekretariatu w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica..

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji oraz przeprowadzeniu ewentualnych konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów gminy.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
Leszek Juda

Załączniki:

Fiszka projektowa – kliknij tutaj aby pobrać

Szczepienie przeciwko COVID-19

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?

1.Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19

2. Bo uratujesz komuś życie

Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną.

3. Bo możesz!

Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.

4. Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie

Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.

5. Bo zyskasz spokój

Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.

6. Bo szczepionki są bezpieczne

Szczepionki są badane przez najlepszych naukowców z całej UE. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Leków.

7. Bo zostaniesz zbadany

Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.

8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!

Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.

9. Powrót do normalności oznacza:

 • odejście od maseczek,
 • swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
 • powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
 • dalszy rozwój gospodarki,
 • ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
 • swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
 • wakacje bez ograniczeń,
 • poprawę jakości życia nas wszystkich.

10. Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.

Skip to content