Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: styczeń 2021

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_2612_IS_20210129224820209

Trwa nabór na rachmistrzów spisowych!

Burmistrz Leszek Juda – Gminny Komisarz Spisowy w Oleśnicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty do pobrania:

Informacja – zdalny tryb obradowania

W związku z występującym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji informuję, że sesja Rady Miejskiej Oleśnica zaplanowana na dzień 29 stycznia 2021 r. odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 12.00.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krystyna Bator

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20210126132020505

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20210125172602363

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_2612_IS_20210124124700288

XXXII sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 29 stycznia (piątek) 2020r. o godz. 12:00 odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Sesja odbędzie się bez udziału mieszkańców oraz gości. Na sali konferencyjnej Urzędu podczas sesji obecni będą wyłącznie radni oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 12.00.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20210119111729712

Skip to content