Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: kwiecień 2015

Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015r

banner - full banner

 

http://prezydent2015.pkw.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat konkursu

szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie:

www.dzialaj.fundacja.farma.pl

Działaj Lokalnie w powiecie staszowskim-konkurs

zaproszenie2 (2)

Działaj Lokalnie w powiecie staszowskim-konkurs

zaproszenie2 (2)

Poziomy odzysku odpadów komunalnych za 2014 r.

Poziomy odzysku za 2014 r.

  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 56,60 %
  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 30,31 %

Podmiot odbierający odpady komunalne

Odpady komunalne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są z terenu gminy Oleśnica przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3,
28- 200 Staszów
tel. 15 864 26 41

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również dostarczyć do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Oleśnicy przy ul. Wiejskiej.

KOMUNIKAT Agencji Rynku Rolnego

Komunikat dotyczący dopłat do materiału siewnego.

MX-2700N_20150416_153356

 

Skip to content