Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: listopad 2014

Ogłoszenie

Oleśnica, dnia 2014-11-28

 Ogłoszenie

                  Działając na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 listopada 2014 r. informuję, że w dniu 1 grudnia 2014 roku /poniedziałek/ o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ulicy Nadstawie 1 w Oleśnicy odbędzie się I Sesja VII kadencji Rady Gminy Oleśnica.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Oleśnica.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranemu wójtowi zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Oleśnica.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Oleśnica.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Oleśnica prowadzenie obrad.
 9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Gminy Oleśnica.
 10. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Oleśnica.
 11. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Oleśnica.

                                                    Wójt Gminy Oleśnica

                                                   /-/ mgr Leszek Juda

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II.

UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!!

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dziś, tj. od 29 października 2014 r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR.

Powyższa informacja wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1468) 

Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce embargo.

 link do strony ARR: http://www.arr.gov.pl/index.php/informacje-prasowe

Skip to content