Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: październik 2014

UMOWA Z WFOŚiGW

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WFOŚiGW

W dniu 12 sierpnia 2014 rok Gmina Oleśnica zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica” z udziałem środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Całkowity koszt zadania wynosi 40 754,02 zł

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wartość 39 957,22 zł

Dotacja do kosztów kwalifikowanych wynosi 33 963,64 zł tj. 85% w tym:

  • środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    w Kielcach – 13 985,03 tj. 35% kosztów kwalifikowanych
  • środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    w Warszawie –
    19 978,61 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych.
Skip to content