Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy

INFORMACJA O PROJEKCIE Nr RPSW.03.01.00-26-0035/17
Gmina Oleśnica realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 .

Tytuł projektu: „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy”.

Cel projektu: Wdrożenie solarnych systemów grzewczych oraz instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w gminie Oleśnica.

Efekt realizacji projektu:. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji, umożliwienie wytwarzania CWU na potrzeby gospodarstwa domowego

Oś priorytetowa: 3 Efektywna i zielona energia
Działanie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzących ze źródeł odnawialnych
Umowa dofinansowania projektu nr: RPSW.03.01.00-26-0035/17-00
Całkowita wartosć projektu: 5 396 278,50 PLN
Udział Unii Europejskiej: 2 925 458,40 PLN
Okres realizacji projektu: 07.05.2018 r. – 30.11.2022 r

powrót ...
Skip to content