Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Umowa na budowę obwodnicy podpisana

W dniu 22 września 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica została podpisana umowa na budowę czwartego odcinka obwodnicy Oleśnicy, łączącego drogę relacji Oleśnica – Beszowa z drogą Połaniec- Stopnica na granicy Wojnowa i Borzymowa. Wykonawcą tej bardzo ważnej inwestycji, realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, będzie Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl ze Staszowa. Wartość kosztorysowa inwestycji, której przedmiotem jest budowa od podstaw odcinka zupełnie nowej drogi o długości około 2800 mb wynosi 8 455 268,56 zł., w tym 7 600 000 zł stanowi dofinasowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zadanie powinno być wykonane do końca 2023 r.

To bardzo krótki czas zważywszy, że Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do opracowania, na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego, pełnej dokumentacji i uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń. Cała procedura oparta jest na tzw. specustawie drogowej – formule, z której dobrodziejstwa gmina już korzystała, chociaż nie na podstawie P F U, przy realizacji drugiego etapu obwodnicy Oleśnicy, a więc odcinków od ul. Stopnickiej do ul. Pacanowskiej i dalej w kierunku Wólki Oleśnickiej. Ze strony Wykonawcy umowa została podpisana przez właściciela firmy DYLMEX Tomasza Dyla, a ze strony Inwestora przez burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica Leszka Judę i skarbnika Urszulę Wójcicką. Zawarcie kontraktu odbyło się w obecności Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Michała Cieślaka, przewodniczącej Rady Miejskiej Oleśnica Krystyny Bator, sekretarza UMiG Joanny Skórskiej, kierownika referatu inwestycji Anny Antoni.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica Leszek Juda podkreślił, że zrealizowanie tej ważnej inwestycji zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Oleśnicy i Wojnowa. Właściciel firmy DYLMEX Tomasz Dyl zapewnił, jako generalny wykonawca, że dołoży wszelkich starań, aby zadanie zostało zrealizowane sprawnie i w przewidzianym terminie. Pan poseł Michał Cieślak pogratulował gminie Oleśnica aktywności i skuteczności w aplikowaniu o środki zewnętrzne podkreślając, że jest to możliwe dzięki skierowaniu przez polski rząd, w ramach programów pomocowych, znaczących kwot, które wspierają ważne lokalne inwestycje. Burmistrz Leszek Juda podziękował posłowi Michałowi Cieślakowi za zainteresowanie sprawami miasta i gminy Oleśnica i za skuteczne wspieranie inicjatyw służących rozwojowi i poprawie warunków życia lokalnej społeczności.

Zapraszamy do galerii zdjęć z podpisania umowy oraz kilku ujęć zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.

powrót ...
Skip to content