Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

SZKOLENIE Z ZAKRESU PROJEKTÓW GRANTOWYCH

Drukuj

lgdLGD – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza osoby fizyczne, przedstawicieli NGO i organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenia z zakresu PROJEKTÓW GRANTOWYCH planowanych do realizacji na obszarze naszego Stowarzyszenia. Na szkoleniu zostaną omówione m. in.: zakres operacji, kryteria wyboru operacji, procedura, formularz wniosku.

 Szkolenia odbędą się wg harmonogramu (patrz plakat poniżej). W ramach szkolenia zapewniamy profesjonalnego i wykwalifikowanego trenera. Szkolenie pozwoli przygotować Państwa do aplikowania na projekty grantowe.

 Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

 Przypominamy, że na przełomie miesiąca listopad / grudzień 2017 zostanie ogłoszony I nabór z zakresu projektów grantowych w ramach Przedsięwziecia 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, itp. Zakup rzeczy i środków trwałych stanowić będzie nie więcej niż 70% kosztów. Wzmocnienie kapitału społecznego. Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Wartość projektów od 10 000,00 zł do 50 000,00 zł. Intensywność wsparcia 100%

Harmonogram szkoleń

powrót ...
Skip to content