Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Święto Polskiego Stronnictwa Ludowego

Od lewej: Józef Pawelec, Wiesław Gajda, Grażyna Palkowska, Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica Piotr Strzelecki, Jadwiga Grembosz, Wiesław Grembosz, Wicewojewoda Świętokrzyski Michał Skotnicki, Waldemar Dufaj, Jadwiga Kozioł, Wioletta Gajda, Zdzisław Maj, Siekierski Adam, Andrzej Kowalik.

Spotkanie członków gminnych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego odbyło się 19 maja w Domu Ludowym w Sufczycach, w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, która jest również świętem tej partii. PSL, to jedna z najstarszych partii politycznych w Europie, która ma długą historię zmian strukturalnych. W naszej gminie ugrupowanie to ma silne fundamenty, dlatego też organizowane są regularne spotkania ich członków. Na niedzielnym spotkaniu w Sufczycach obecni byli: Wicewojewoda Świętokrzyski Michał Skotnicki oraz Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica Piotr Strzelecki.

powrót ...
Skip to content