Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica

Drukuj

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica informuje, że w dniach od 1-15 września 2020 r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica są przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie miesięcznie.

Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, tzw. zerówek, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

Wszystkich ubiegających prosi się o składanie kompletnych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne będzie refundowane na podstawie przedłożonych faktur i rachunków.

Informację na temat stypendium szkolnego można uzyskać również pod numerem telefonu UMiG Oleśnica: 41 377 40 36.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
Leszek Juda

powrót ...
Skip to content