Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 30 listopada 2023 r.

Premier Rady Ministrów podpisał zarządzenia, które przedłużają do 30 listopada 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych:

  • 3. stopnia CHARLIE-CRP,
  • 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz
  • 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostrzeżenie ma charakter prewencyjny i jest związane z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w Ukrainie.

W odniesieniu do szkół i placówek artystycznych (jak też pozostałych jednostek oświatowych), stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) oznacza oprócz konieczności zwrócenia zwiększonej uwagi na podejrzane zachowania osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu szkół i placówek lub podejrzane przedmioty, przede wszystkim wprowadzenie bezwzględnego zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym. Oznacza to, że na teren PSM I stopnia w Sieradzu mogą wejść jedynie uczniowie, rodzice (opiekunowie prawni) i pracownicy szkoły.

Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni.

Należy się liczyć także z możliwymi kontrolami dokonywanymi przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład na nietypowo zachowujące się osoby, pozostawione w miejscach publicznych pakunki, torby lub plecaki, a także samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

powrót ...
Skip to content