Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Porozumienie międzygminne w sprawie MOF Staszowa podpisane

Drukuj

W sali konferencyjnej staszowskiego magistratu, 8 czerwca, podpisano porozumienie w sprawie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa, do którego należą Staszów, Oleśnica oraz Rytwiany.

– Dzisiejsze spotkanie ma wyjątkowy charakter. Podpisywane przez nas porozumienie to przyszłość przede wszystkim naszych trzech gmin: Staszowa, Oleśnicy oraz Rytwian, a co za tym idzie, to również przyszłość województwa świętokrzyskiego- rozpoczął wtorkowe spotkanie Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

Miejski Obszar Funkcjonalny Staszowa został wpisany do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030. Stanowi jeden z obszarów funkcjonalnych strategicznej interwencji zgodnie z Uchwałą Nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Porozumienie międzygminne w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa podpisali burmistrz Leszek Kopeć, reprezentujący miasto i gminę Staszów, burmistrz Leszek Juda, reprezentujący miasto i gminę Oleśnica oraz wójt Grzegorz Forkasiewicz, reprezentujący gminę Rytwiany.

Podpisanie dokumentu odbyło się z udziałem zaproszonych gości. Za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w spotkaniu uczestniczyła Anna Krupka – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

– Chciałabym przede wszystkim bardzo serdecznie pogratulować wszystkim gminom, które zdecydowały się na współdziałanie, czyli na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa. Jestem przekonana, że to porozumienie przyniesie dużo sprawniejsze i dużo skuteczniejsze pozyskiwanie oraz zarządzanie środkami dla rozwoju ziemi staszowskiej – powiedziała minister Anna Krupka. – To porozumienie, które państwo podpisują dzisiaj, to będzie impuls rozwojowy dla miast i gmin powiatu staszowskiego, które także w ciągu ostatnich kilku lat w sposób bardzo aktywny rozwijają swoje małe lokalne ojczyzny – dodała parlamentarzystka.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Krzysztof Lipiec – Poseł na Sejm RP, Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marek Strzała – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dr Ewa Kondek – zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów, przedstawiciele zarządu Enea Elektrownia Połaniec: Bogusław Rybacki, Agnieszka Wojdan oraz Janusz Paruzel, a także Paweł Walczyszyn – prezes spółki InicjatywaLokalna.pl.

Podpisany dziś dokument ma na uwadze dalsze wzmacnianie i rozwój wzajemnych więzi partnerskich oraz integracji terytorialnej, w celu sprzyjania zrównoważonemu rozwojowi Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa. Porozumienie międzygminne to również wsparcie zaangażowania w zarządzaniu środkami strukturalnymi Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 oraz efektywne wykorzystanie środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Na podstawie porozumienia międzygminnego miasto i gmina Staszów została liderem, reprezentującym strony między innymi w procesie programowania, negocjacji i przygotowania dokumentów strategicznych.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wykonanie dokumentów strategicznych niezbędnych do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Podczas spotkania burmistrz Leszek Kopeć podpisał umowę z Pawłem Walczyszynem – prezesem spółki InicjatywaLokalna.pl. Umowa ta jest pierwszym krokiem do opracowania przez firmę Strategii oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa

Źródło: http://staszow.pl

powrót ...
Skip to content