Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Podpisanie promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Drukuj

1 sierpnia wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski wręczyli  świętokrzyskim samorządowcom promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach środków w wysokości 15 milionów 600 tysięcy złotych Gmina Oleśnica znalazła się w grupie 21 samorządów którym przyznano rządowe wsparcie.

Promesa, którą odebrał Burmistrz Leszek Juda, przewiduje dotację w wysokości 808 000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Zakres przedmiotowy dofinansowania obejmuje następujące inwestycje:

  1. Remont drogi dz. nr 1598, 624 ul. Wrzosy od km 0+000 do km 0+530;
  2. Remont drogi gminnej nr 356003T Bydłowa – Sydzyna w msc. Podlesie od km 0+000 do km 0+455;
  3. Remont drogi dz. nr 843 Borzymów kolo stawu od km 0+000 do km 0+450;
  4. Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 356003T Bydłowa – Sydzyna w km 0+370.
powrót ...