Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.6 ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO MIESZKAŃCOM NABÓR NR 3/2018/G

Drukuj

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom.

Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, imprez, wyjazdów studyjnych itp., Wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 13 listopada 2018 roku – 12 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków, oświadczenia, instrukcje wypełniania zamieszczone zostały poniżej.

1. Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu.

2. Regulamin naboru wniosków nr 3/2018/G.

3. Informacja o przedsięwzięciu dla składających wnioski w ramach naboru 3/2018/G.

4. Wzór wniosku o powierzenie grantu wersja edytowalna.

5. Wzór umowy na powierzenie grantu.

6. Wniosek o płatność sprawozdanie.

7. Oświadczenia właściciela nieruchomości.

8. Oświadczenie o VAT.

9. Lokalne kryteria wyboru zadania

10. Oświadczenia potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.

11. Planowane i zakładane do osiągnięcia wskaźniki w wyniku operacji.

12. Karta 1 – Ocena możliwości dokonania wyboru przez Radę.

13. Karta 2 –  Ocena spełniania przez Zadanie kryteriów wyboru określonych w LSR.

14. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy.

15. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.

16. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022.

17. Procedura oceny i wyboru operacji.

18. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu.

powrót ...