Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Oferta szkoleniowa 13-3 Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Pińczowie

Drukuj

Kierownik 13-3 Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Pińczowie informuje, że posiadamy wolne miejsca w Szkole Branżowej oraz w klasie VII i VIII Szkoły Podstawowej i możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w internacie.

Ofertę kierujemy do młodych ludzi w wieku 15-18 lat, którzy mają trudności w nauce, powtarzających klasy, u których istnieje uzasadniona obawa nieukończenia szkoły w przyjętym trybie kształcenia. Przyjmujemy młodzież, która wywodzi się ze środowisk o szczególnie trudnej sytuacji społecznej i materialnej, a także do tych, którzy pozostają poza systemem oświaty i nie realizują obowiązku szkolnego.

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

Młodym ludziom, którzy nie mają sprecyzowanych planów, co do dalszego kształcenia oferujemy możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu z przygotowaniem praktycznym u pracodawców różnych branż lub odbycia przyuczenia do wykonywania określonej pracy (Szkoła Podstawowa). Uczestnik ma możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej.

13-3 Ośrodek Szklenia i Wychowania organizuje dla młodzieży liczne kursy i szkolenia dające większe możliwości znalezienia pracy .W ośrodku młodzież ma możliwość uczestniczyć w ciekawych zajęciach kulturalno-oświatowych.

13-3 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pińczowie zapewnia praktykę ,za którą uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 41 357 61 93 , adres mailowy osiw.pinczow@ohp.pl

Z poważaniem
Kierownik 13-3 OSIW w Pińczowie
Jerzy Łaganowski

powrót ...
Skip to content