Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw

Przypominamy, że od 1 lipca 2021r. obowiązkowe jest złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od dnia 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W przypadku, gdy źródło zostało uruchomione przed 01.07.2021r. deklaracje należy złożyć do 30.06.2022r., a w przypadku gdy źródło zostało uruchomione po 01.07.2021r. deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia jego pierwszego uruchomienia.

  1. Jak można złożyć deklaracje do CEEB?
    Deklaracje można składać:
  • w formie elektronicznej https://zone.gunb.gov.pl/ wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód lub podpis kwalifikowany,
  • w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, formularze dostępne do pobrania:
  1. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
    Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
  2. Czy są przewidziane kary dla osób, które nie złożą deklaracji?

Wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw stanowi niezwykle istotne rozwiązanie dla organów samorządowych. Przez złożone deklaracje zostaną zinwentaryzowane wszystkie źródła ciepła i spalania paliw, co w znaczący sposób ułatwi funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim gmina „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymaganą deklarację do urzędu w ramach czynnego żalu.

  1. Gdzie można znaleźć regulacje na temat CEEB?

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

powrót ...
Skip to content