Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Niedzielny koncert muzyki poważnej – forma podziękowania za dar serca

Drukuj
« 1 z 11 »

W niedzielę 11 października br. w kościele parafialnym w Oleśnicy odbył się koncert, który był formą podziękowania dla parafian, mieszkańców miasta i gminy Oleśnica, za zorganizowanie zbiórki pieniężnej na budowę Hospicjum w Busku-Zdroju przy ulicy Solankowej, dla osób terminalnie chorych. Kwesta miała miejsce 13 września 2020 r., a także w roku 2019 po wszystkich mszach św. przed kościołem parafialnym w Oleśnicy. Zbiórkę prowadziły dzieci szkolne pod kierunkiem katechetki Anny Adamczyk.

Buskie Hospicjum ukierunkowane jest na utrzymanie możliwie najwyższej jakości życia osób cierpiących na postępujące, terminalne choroby, głównie nowotworowe o niekorzystnych rokowaniach. Udział w tej zbiórce, każdego człowieka dobrej woli, był małą cegiełką do powstania tegoż jakże ważnego i pięknego dzieła. Oleśnickie dzieci z radością kwestowały przed parafialnym kościołem, by wraz z darczyńcami wesprzeć trwającą z przerwami ok. 20 lat inwestycję, która miała pełną zakrętów historię. Na szczęście nie zabrakło ludzi, którzy potrafili okazać swoją ofiarność. Dzięki także takim małym gestom długoletnie zmagania zakończyły się sukcesem. Uroczyste oddanie do użytkowania i poświęcenie nowoczesnego budynku hospicjum miało miejsce 2 października br. Trzeba dodać, że całością przedsięwzięcia zajmowała się Fundacja Gospodarcza Świętego Brata Alberta z Kielc z oddziałem w Busku, pod kierunkiem prezesa Jarosława Zatorskiego – koordynatora budowy hospicjum- człowieka, który swój czas, swoje zdolności, a przede wszystkim serce oddał w całości temu dobremu dziełu.

Prezes Pan Jarosław Zatorski podziękował wszystkim darczyńcom z Oleśnicy za finansowe wsparcie. Formą podziękowania był koncert jego buskich przyjaciół artystów, którzy z dobrej woli i charytatywnie wystąpili z repertuarem pieśni muzyki poważnej w naszej oleśnickiej świątyni w niedzielę 11 października br.
Pan Jarosław, który był obecny na koncercie w swojej wypowiedzi podkreślał wagę każdego gestu i wsparcia, dlatego wymownie brzmi nazwa „Hospicjum Busko. Dzieło Ludzi Dobrego Serca”. – Bardzo wiele pomocy, zarówno w postaci pieniędzy, jak i materiałów otrzymaliśmy w trakcie prowadzonych zbiórek, za co dziękujemy wszystkim darczyńcom. Pieniądze z dofinansowania unijnego to jedno, ale to, jak bardzo pomogli ludzie dobrego serca trudno wyliczyć. W wybudowanym hospicjum znajdują się trzy oddziały: poradnia paliatywna, hospicjum i Zakład Opiekuńczo Leczniczy. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych. Bardzo dziękujemy wszystkim oleśnickim darczyńcom za wkład pieniężny. Jest on swoistą cegiełką pośród wielu innych ,,cegieł” ofiarowanych przez ludzi o wielkich sercach, po których pozostanie żywa pamięć w tym dziele –mówił Jarosław Zatorski. – Na przestrzeni minionych lat można zaobserwować, że mieszkańcy Oleśnicy, są otwarci na pomoc i nigdy nie pozostają obojętni na potrzeby, krzywdę i niedostatek bliźnich. Oleśnica bardzo się zmienia, pięknieje, a wiem co mówię, bowiem od wielu lat sprawuję różne funkcje w samorządzie, najpierw jako burmistrz Chmielnika, obecnie pracownik UMIG Busko –Zdrój i mam na ten temat rzetelne i obiektywne spojrzenie – dodał.

Niedzielny koncert prowadził Artur Jaroń pianista, pedagog, organizator wielu znanych imprez muzycznych. Człowiek orkiestra – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamroz w Busku Zdroju, który prowadzi autorską imprezę cykliczną „Salon Muzyki Kameralnej” w Kielcach. Za działalność artystyczną i organizatorską otrzymał wiele prestiżowych nagród. W Oleśnicy pan Artur wystąpił w towarzystwie Ludmiły Worobec-Witek – skrzypaczki oraz Anny Lasota – sopran, a także Jakuba Oczkowskiego – tenor. Ze względu na szczególny czas i sytuację, jaka ma miejsce w kraju oraz ze względów bezpieczeństwa, repertuar był bardzo zawężony – artyści wykonali tylko pięć utworów, ale profesjonalizmem i osobistym urokiem zapisali się w serca uczestników koncertu.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica Leszek Juda podziękował śpiewakom za koncert, podkreślił jego walory artystyczne, a przede wszystkim dobre serce, był pełen podziwu, że w tym trudnym czasie artyści chcą dzielić się swoim talentem i czasem z innymi : dobro zawsze buduje dobro. Słowa podziękowania skierował także do pana Jarosława, za Jego ciepłe słowa pod adresem parafii i gminy Oleśnica, za podkreślenie pozytywnych zmian jakie dokonują się rokrocznie w oleśnickim pejzażu. Podziękował proboszczowi parafii ks. Markowi Lejczakowi, gospodarzowi tego miejsca, który zawsze otwarty jest na wszelkie inicjatywy.

Dla wielu mieszkańców i parafian radością był fakt uczestniczenia w tym niedzielnym koncertowym wydarzeniu. Jesteśmy wdzięczni panu Jarosławowi i jego przyjaciołom za ten dar.

powrót ...
Skip to content