Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Komunikat w sprawie wyników badań wody

Drukuj

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30.06.2022 r. Urząd Miasta i Gminy Oleśnica podaje do wiadomości wyniki badań wody pochodzącej z ujęcia Radzików w Staszowie (próbka pobrana w dniu 27.06.2022 r.).

kliknij tutaj – wyniki badań wody

Ponadto informujemy, iż uzyskaliśmy wyniki badań wody (próbka pobrana w dniu 30.06.2022r.) na zawartość żelaza. Stężenie określono na poziomie 388 ug/1 Fe. Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z dnia 30.06.2021 r. znak NHS.9020.9.73.2021 stwierdzającą warunkową przydatność do spożycia przez ludzi z wodociągu “Staszów” dopuszczalny parametr żelaza został określony na poziomie 1000 ug/1 Fe. W związku z powyższym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Komunikat dotyczy miejscowości: Oleśnica ulice: Żeromskiego od mostu, Zarzecze, Sadowa, Leśna, Wiejska, Spacerowa oraz  Strzelce, Pieczonogi, Kępie i Sufczyce.

Na terenie całej gminy Oleśnica woda jest przydatna do spożycia.

powrót ...
Skip to content