Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Informacja kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Staszowie

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Staszowie informuje, że w związku z trwającym do dnia 5 czerwca 2024 naborem wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych

W dniach 03 – 05 czerwca 2024 r. Biuro Powiatowe w Staszowie będzie czynne  w godz. 8.00 – 18.00.

Pomoc skierowana jest do producentów rolnych posiadających nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą; 

Wysokość stawki pomocy będzie zależała od terminu sprzedaży zbóż.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż zbóż w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r.,

Wniosek o udzielenie pomocy składa się, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję:

  • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
  • listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (najlepiej listem poleconym),
  • za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Monika Michalec
Kierownik Biura Powiatowego
ARiMR w Staszowie

powrót ...
Skip to content