Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

III Turniej Koszykówki Ulicznej 3×3

Drukuj

Zapraszamy na III Turniej Koszykówki Ulicznej 3×3 który odbędzie się w niedzielę 28 lipca 2019 na kompleksie sportowym w Strzelcach w godzinach 15:00 – 19:00

Zgłaszanie drużyn do 21 lipca 2019 r.

Cel:
– Popularyzacja koszykówki wśród młodzieży,
– Wyłonienie najlepszej drużyny,
– Promocja aktywności młodzieży oraz prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu.
Miejsce:
Kompleks sportowy w Strzelcach.
Organizatorzy:
– UPLKS Strzelec
– Gmina Oleśnica
Uczestnictwo:
Kategoria open.

Założenia techniczno-organizacyjne:
-Zespół liczy maksymalnie 4 zawodników (3 + 1 rezerwowy) – zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKosz,
– Obowiązują jednolite stroje,
– Zgody rodziców dla zawodników niepełnoletnich,
– Za rzeczy zgubione podczas turnieju organizator nie odpowiada.
Przepisy gry:
Art. 4. Rozpoczęcie meczu
4.1. Przed rozpoczęciem meczu obie drużyny rozgrzewają się jednocześnie.
4.2. O tym, która drużyna otrzyma pierwsze posiadanie piłki decyduje losowanie (rzut monetą).
Drużyna, która wygra losowanie może wybrać pomiędzy posiadaniem piłki na rozpoczęcie meczu a posiadaniem piłki na rozpoczęcie ewentualnej dogrywki.
4.3. Aby rozpocząć mecz, drużyny muszą liczyć po trzech (3) zawodników.
Uwaga: artykuły 4.3 oraz 6.4 odnoszą się do rozgrywek 3×3 World Tour, Mistrzostw Świata oraz turniejów kwalifikacyjnych z nimi związanych (nie obowiązuje w rozgrywkach na najniższym poziomie).
Art. 5. Punktacja
5.1. Za każdy celny rzut z miejsca wewnątrz łuku zostaje przyznany jeden (1) punkt.
5.2. Za każdy celny rzut z miejsca na zewnątrz łuku zostają przyznane dwa (2) punkty.
5.3. Za każdy celny rzut wolny zostaje przyznany jeden (1) punkt.
Art. 6. Czas gry
8 minut lub do 16 punktów.
Art. 7. Faule/Rzuty wolne
7.1. Drużyna podlega karze za faule drużyny, kiedy popełniła siedem (7) fauli.
7.2. Zawodnik, który popełnił cztery (4) faule, musi opuścić boisko.
7.3. Za faul w akcji rzutowej wewnątrz łuku zostanie przyznany faulowanemu jeden (1) rzut wolny.
7.4. Za faul w akcji rzutowej na zewnątrz łuku zostaną przyznane faulowanemu dwa (2) rzuty wolne.
7.5. Za faul w akcji rzutowej, po którym piłka wpada do kosza, zostanie przyznany jeden (1) dodatkowy rzut wolny.
7.6. Za faul niezwiązany z akcją rzutową w sytuacji kary za faule drużyny, zostanie przyznany jeden (1) rzut wolny.
Art. 8. Gra na zwłokę
8.1. Gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry zmierzającej do zdobycia punktów jest błędem.
8.2. Jeżeli boisko do gry jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu, drużyna musi wykonać próbę rzutu do kosza w czasie dwunastu (12) sekund. Zegar zostaje uruchomiony tak szybko, jak tylko piłka znajdzie się w rękach zawodnika drużyny atakującej (po wymianie piłki z zawodnikiem drużyny broniącej lub po zdobytym koszu po wybiciu piłki spod kosza).
Uwaga: Jeżeli boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu i drużyna w nie stara się zakończyć akcji rzutem do kosza, sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia i rozpoczyna odliczanie ostatnich pięciu (5) sekund akcji.
Art. 9. Gra piłką
9.1. Po każdym celnym rzucie do kosza z gry lub rzucie wolnym:
Zawodnik drużyny nie-zdobywającej kosza wznowi grę wykozłowując piłkę lub podając ją z miejsca boiska znajdującego się bezpośrednio pod koszem (nie zza linii końcowej), w dowolne miejsce na boisku znajdujące się na zewnątrz łuku.
Drużyna obrony nie może przeszkadzać w wyprowadzeniu piłki wewnątrz „półkola bez szarży”, znajdującego się bezpośrednio pod koszem.
9.2. Po każdym niecelnym rzucie do kosza z gry lub rzucie wolnym:
Jeżeli piłkę zbierze drużyna ataku, może kontynuować akcję bez konieczności wyprowadzenia piłki na zewnątrz łuku.
Jeżeli piłkę zbierze drużyna obrony, musi ona wyprowadzić piłkę na zewnątrz łuku w celu rozpoczęcia akcji (poprzez wykozłowanie piłki lub jej podanie).
9.3. Posiadanie piłki przyznawane którejkolwiek drużynie, następujące po każdej sytuacji martwej piłki, rozpoczyna się wymianą piłki (pomiędzy zawodnikami ataku i obrony) na zewnątrz łuku na szczycie boiska.
9.4. Uważa się, że zawodnik znajduje się „za łukiem”, kiedy żadna z jego stóp nie dotyka miejsca na boisku wewnątrz łuku ani łuku.
9.5. W sytuacji rzutu sędziowskiego, piłka zostaje każdorazowo przyznana drużynie broniącej.
Art. 10. Zmiana
Zmiana może zostać dokonana przez dowolną drużynę, podczas gdy piłka staje się martwa przed wznowieniem gry poprzez sprawdzenie piłki. Zmiennik może wejść do gry po tym, jak jego partner zejdzie z boiska i nawiąże z nim kontakt. Zmiana musi odbyć się za linią końcową boiska, naprzeciwko kosza. Zmiana nie wymaga jakiegokolwiek działania ze strony sędziów boiskowych lub stolikowych.
Art. 11. Przerwa na żądanie
Każdej drużynie przysługuje jedna (1) 30-sekundowa przerwa na żądanie. Zawodnik może poprosić o przerwę na żądanie, podczas gdy piłka jest martwa.

Zapraszamy!

powrót ...