Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica

 INFORMACJA O PROJEKCIE Nr RPSW.03.04.00-26-0010/18

Gmina Oleśnica realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 .

Tytuł projektu: „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”.

Cel projektu: Poprawa jakości powietrza na terenie miasta i gminy Oleśnica poprzez modernizację oświetlenia ulicznego.

Efekt realizacji projektu: Wymiana 703 szt. opraw z sodowych na LED, modernizacja wysięgników, kompensatorów mocy biernej pojemnościowej, wymiana linii napowietrznej, montaż oprawy w latarni hybrydowej wykorzystującej energię OZE, uruchomienie systemu zarządzania.

Oś priorytetowa: 3 Efektywna i zielona energia
Działanie: 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
Umowa dofinansowania projektu nr: RPSW.03.04.00-26-0010/18 z dnia 18.09.2019
Całkowita wartość projektu: 1 622 729,90 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 376 183,91 PLN
Okres realizacji projektu: 18.09.2019 r. – 18.05.2023 r.

powrót ...
Skip to content