Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica

INFORMACJA O PROJEKCIE Nr RPSW.04.03.00-26-0014/18-00

Gmina Oleśnica realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Tytuł projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica”.

Cel projektu: Zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków na terenie Aglomeracji Oleśnica.

Efekt realizacji projektu: Wybudowanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 12,7 km oraz tłocznej o długości 2,7 km na terenie Aglomeracji Oleśnica

Oś priorytetowa: RPSW.04.00.00. Dziedzictwo naturalne i kulturowe
Działanie: RPSW.04.03.00. Gospodarka wodno-ściekowa
Umowa dofinansowania projektu nr: RPSW.04.03.00-26-0014/18-00 z dnia 22.07.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 13 034 782,59 PLN
Udział Unii Europejskiej: 8 209 063,97 PLN
Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. – 20.12.2023 r.

powrót ...
Skip to content