Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

90-lecie OSP w Oleśnicy.

Drukuj

„Tylko życie poświęcane innym, warte jest przeżycia” wydaje się, że te słowa Alberta Einsteina mocno oddają czym jest służba druhów braci strażaków, bowiem bycie strażakiem to nie tylko poświęcenie dla innych, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność oraz odwaga i zaszczyt.

W niedzielę 22 października 2017 r. swój piękny jubileusz 90-lecia istnienia straży obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Oleśnicy. To już 90 – lat cztery pokolenia druhów z Oleśnicy służą z pełnym poświeceniem i bezinteresownością ludziom oraz całej społeczności gminy (i nie tylko gminy).

Uroczystość ta była okazją do uczczenia pamięci założycieli jednostki oraz strażaków, którzy przez blisko wiek z narażaniem życia zapewniali bezpieczeństwo mieszkańcom Oleśnicy. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu jednostek straży z Oleśnicy, Strzelec, Borzymowa, Pieczonóg spod oleśnickiej strażnicy OSP do kościoła parafialnego przy akompaniamencie orkiestry dętej Huty i Szkła Tadeusza Wrześniaka. Dowódcą uroczystości, odpowiedzialnym m.in. za regulaminowe przeprowadzenie zbiórek, wyprowadzenie pocztów: flagowego i sztandarowego, złożenie raportu czy podniesienie flagi państwowej, był druh Maciej Bartusiak. Dowódcą pododdziału honorowego był druh Tomasz Skórski, do którego obowiązków należało prowadzenie pododdziału Ochotniczej Straży Pożarnej do kościoła oraz defilady. Konferansjerem odpowiedzialny m.in. za prezentację przebiegu imprezy zgodnie z opracowanym scenariuszem oraz informację gości o kolejności wydarzeń na placu, był Piotr Dziedzic.

Mszy św. w intencji strażaków w kościele parafialnym w Oleśnicy, przewodniczył ks. doktor Kazimierz Wójtowicz, zmartwychwstaniec z Krakowa. W homilii kaznodzieja nawiązał do samego jubileuszu oraz przedstawił znaczenie sztandaru, który jest znakiem jednostki, symbolem tradycji, wierności, honoru, męstwa, odwagi oraz bezinteresownej służby. Celebrans zwrócił uwagę na hasło, które znajdują się na sztandarze, a tym samym przyświeca służbie strażackiej: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Wspólnie z księdzem Wójtowiczem Mszę św. celebrowali ks. proboszcz Marek Lejczak, ks. Władysław Świątek oraz ks. Jacek Markowski.

Po nabożeństwie uczestnicy obchodów powrócili pod strażnicę OSP, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wciągniecie flagi na maszt oraz okolicznościowe przemówienia, które otworzył Wójt Gminy Oleśnica Leszek Juda, kierując słowa powitania do wszystkich zebranych gości. Złożył gratulacje i przekazał pamiątkowe dyplomy  dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, zaczynając od najstarszych strażaków: Stanisława Ratusznika, Romana Plewy, Jana Dziedzica, Ryszarda Zawiszy, Adolfa Strzeleckiego. Następnie wręczył wyróżnienie najbardziej zasłużonym druhom strażakom: Adamowi Siekierskiemu, Wiesławowi Lalewiczowi, Bolesławowi Lalewiczowi, Leszkowi Świątek, Marianowi Poniewierskiemu.

Na ręce prezesa Mariana Poniewierskiego przewodniczący Rady Krzysztof Ratusznik złożył list gratulacyjny z wyrazami uznania i szacunku dla wszystkich strażaków za profesjonalizm, ofiarność i trud oraz wzorową postawę podczas wypełniania swoich obowiązków.

Prezes Marian Poniewierski wręczył podziękowania osobom wspierającym prace druhów strażaków: Genowefie i Władysławowi Bzinkowskim, Genowefie Dziedzic, Annie Dziedzic, Halinie Lalewicz oraz przekazał dyplomy z podziękowaniem nieobecnym Małgorzacie i Edwardowi Malec oraz Izabeli Kądzielawie, którzy nie mogli być osobiście na uroczystość.

Następnie głos zabrała poseł  ziemi świętokrzyskiej Prawa i Sprawiedliwości Anna Krupka, która odczytała list od premier Beaty Szydło oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

Na uroczystość przybyli liczni goście: parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz komendanci powiatowi PSP w Staszowie. Wszyscy zaproszeni goście Krzysztof Lipiec –poseł na sejm, Waldemar Pawlak, Michał Cieślak – poseł na sejm, Grzegorz Latosiński, Michał Skotnicki – starosta staszowski – Rafał Gajewicz – Komendant Powiatowy PSP w swoich przemówieniach serdecznie gratulowali wszystkim strażakom pięknego jubileuszu oraz złożyli listy gratulacyjne wraz z podziękowaniami za ofiarną służbę. W życzeniach gości, którzy zabierali głos,  powtarzały  się słowa kolejnych pięknych rocznic, oraz aby jak najmniej było wyjazdów, a jeśli już się przytrafią, aby było tyle samo bezpiecznych  powrotów.

Prezes OSP w Oleśnicy Marian Poniewierski uroczyście w imieniu całego Zarządu straży wręczył wiele odznaczeń, listów gratulacyjnych i podziękowań, w tym, m.in. 4 złotych medali ,,Za zasługi dla pożarnictwa”, 5 srebrnych i 10 brązowych. 8 druhów uhonorowano odznaką „Wzorowy Strażak”, natomiast 23 strażaków otrzymało odznaki za wysługę lat.

Uroczystość uświetnił występ młodzieżowego chóru pod kierunkiem p. Władysława Nalepy, który zaprezentował swoje zdolności wokalne. Na koniec zaproszeni goście bawili się przy dźwiękach muzyki zespołu UNIWERS. Cała społeczność lokalna gminy Oleśnica życzy naszym strażakom wielu pięknych kolejnych jubileuszy.

« 1 z 49 »

 

powrót ...