Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

30 czerwca upływa termin obowiązkowego złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dot. źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że 30 czerwca upływa termin obowiązkowego złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dot. źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. CEEB, to ewidencja w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów”.

Zachęcamy do obejrzenia spotu TV na temat aplikacji CEEB oraz śledzenia strony https://www.gunb.gov.pl/

Deklaracje można składać:

  • w formie elektronicznej https://ceeb.gov.pl/ wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód lub podpis kwalifikowany,
  • w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, formularze można pobrać w tut. Urzędzie lub ze strony:
  1. https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904 deklaracja A – budynki i lokale mieszkalne
  2. https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf?905 deklaracja B – budynki i lokale niemieszkalne
powrót ...
Skip to content