Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: marzec 2012

Informacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Oleśnica

Urząd Gminy w Oleśnicy, informuje że w 2012 r. odpady komunalne z terenu Gminy Oleśnica odbiera:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3,
28- 200 Staszów
tel. 15 864 26 41

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3,
28- 200 Staszów

Skip to content