Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Przetargi

________________________________2021 rok_____________________________________

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA W GMINIE OLEŚNICA W 2021 ROKU

_________________________________________________________________

________________________________2020 rok_____________________________________

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzymów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

_________________________________________________________________

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

_________________________________________________________________

Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZMIANA TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA i ZMIANA SIWZ i ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

_________________________________________________________________

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kępie w systemie zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brody w systemie zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

_________________________________________________________________

 

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oleśnica w miejscowościach Borzymów, Brody i Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

_________________________________________________________________

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA W GMINIE OLEŚNICA W 2020 ROKU

 

________________________________2019 rok_____________________________________

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________

Uzupełnienie istniejącej sieci dróg publicznych poprzez budowę oraz przebudowę odcinków dróg w miejscowości Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________

Przebudowa obwodnicy Oleśnicy – droga gminna nr 356005T

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________

Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica, ul. Wesoła

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________

 

Przebudowa drogi gminnej nr 356003T Bydłowa – Sydzyna w msc. Podlesie od km 0+000 do km 0+455 wraz z mostem w km 0+370

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________

 

Przebudowa drogi dz. nr 843 Borzymów koło stawu od km 0+000 do km 0+450

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________

 

Przebudowa drogi dz. nr 1598, 624 ul. Wrzosy od km 0+000 do km 0+530

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________

 

Przebudowa remizy OSP w Oleśnicy na Dom Kultury w systemie zaprojektuj i wybuduj (powtórzenie postępowania)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica – etap III

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________

 

Przebudowa remizy OSP w Oleśnicy na Dom Kultury w systemie zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

_________________________________________________________________

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 356019T Wólka Oleśnicka – Oleśnica, ul. Brzozowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

_________________________________________________________________

Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

_________________________________________________________________

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Borzymów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

_________________________________________________________________

Dostawa wyposażenia pracowni matematycznej, przyrodniczej i informatycznej w ramach projektu: Poprawa jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie gminy Oleśnica – dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego (powtórzenie postępowania)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

______________________________________________________________

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA W GMINIE OLEŚNICA W 2019 ROKU

 

 ________________________________2018 rok_____________________________________

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

_________________________________________________________________

Dostawa wyposażenia pracowni matematycznej, przyrodniczej i informatycznej w ramach projektu: Poprawa jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie gminy Oleśnica – dostawa sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________

Dostawa wyposażenia pracowni matematycznej, przyrodniczej i informatycznej w ramach projektu: Poprawa jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie gminy Oleśnica – dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

_________________________________________________________________

Dostawa wyposażenia pracowni matematycznej, przyrodniczej i informatycznej w ramach projektu: Poprawa jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie gminy Oleśnica – dostawa sprzętu dydaktycznego, pomocy dydaktycznych i mebli

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ 1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ 2

 

_________________________________________________________________

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wolności w Oleśnicy (powtórzenie postępowania)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

_________________________________________________________________

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wolności w Oleśnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

__________________________________________________________________________________________________________

Przebudowa dróg na terenie gminy Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

__________________________________________________________________________________________________________

Przebudowa drogi na działce o nr ewid. 400 w miejscowości Brody

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

__________________________________________________________________________________________________________

Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego w Oleśnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

__________________________________________________________________________________________________________

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA W GMINIE OLEŚNICA W 2018 ROKU

_________________________________2017 rok_____________________________________

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

________________________________________________________________________________

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Oleśnica – oświetlenie uliczne w miejscowości Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

________________________________________________________________________________


Bankowa obsługa budżetu Gminy Oleśnica i jednostek organizacyjnych gminy na okres 36 miesięcy (powtórzenie postępowania)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

________________________________________________________________________________


Bankowa obsługa budżetu Gminy Oleśnica i jednostek organizacyjnych gminy na okres 36 miesięcy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

________________________________________________________________________________

Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Pieczonogi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

________________________________________________________________________________

Przebudowa drogi gminnej o nr ew. dz. 614 od km 0+004 do km 0+377 w miejscowości Strzelce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

________________________________________________________________________________

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA W GMINIE OLEŚNICA W 2017 ROKU

_________________________________2016 rok_____________________________________

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

________________________________________________________________________________

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Oleśnica – oświetlenie uliczne w miejscowości Brody i Wólka Oleśnicka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

________________________________________________________________________________

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. dz. 618/1 w miejscowości Kępie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

________________________________________________________________________________

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

________________________________________________________________________________

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica – Sufczyce, Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

________________________________________________________________________________

Przebudowa drogi gminnej nr 356017T od km 0+000 do km 0+495 w miejscowości Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

________________________________________________________________________________

Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 1602 w miejscowości Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

_________________________________2015 rok_____________________________________

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

________________________________________________________________________________

Budowa wodociągu w miejscowości Oleśnica, ul. Szkolna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

______________________________________________________________________________________________________

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica – etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

POWTÓRZENIE CZYNNOŚCI ODPOWIEDZI NA PYTANIE

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O POWTÓRZONYM WYBORZE OFERTY

___________________________________________________________________________________________________________________

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

___________________________________________________________________________________________________________________
Odnowa miejscowości Oleśnica poprzez zagospodarowanie terenu przy obiektach użyteczności publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

___________________________________________________________________________________________________________________

Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną dla Gminy Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________2014 rok_____________________________________

Udzielenie kredytu długoterminowego w 2014 roku w kwocie 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy PLN) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

___________________________________________________________________________________________________________________

Dostawa i montaż wyposażenia kuchni Przedszkola Gminnego w Oleśnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

___________________________________________________________________________________________________________________

Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Gminnego w Oleśnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
___________________________________________________________________________________________________________________

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kępie, Oleśnica, Wólka Oleśnicka, Borzymów, Sufczyce, Brody

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

___________________________________________________________________________________________________________________

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej  i sportowej w miejscowościach Borzymów, Podlesie i Sufczyce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

___________________________________________________________________________________________________________________

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w miejscowościach Borzymów, Podlesie i Sufczyce (powtórzenie procedury)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

___________________________________________________________________________________________________________________

Bankowa obsługa budżetu Gminy Oleśnica i jednostek organizacyjnych gminy na okres 36 miesięcy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_______________________________________________________________________________________________________

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzelce pełniącego funkcje
społeczne i kulturalne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_______________________________________________________________________________________________________

Remont drogi gminnej o nr ewid. 573 i 621 od km 0+000 do km 0+800 w msc. Borzymów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_______________________________________________________________________________________________________

Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Oleśnicy wraz z przebudową i rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej, teletechnicznej i komputerowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_______________________________________________________________________________________________________

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w miejscowościach Borzymów, Podlesie i Sufczyce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

_______________________________________________________________________________________________________


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica w roku 2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

_________________________________2013 rok_____________________________________

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w miejscowościach Borzymów, Podlesie i Sufczyce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

_______________________________________________________________________________________________________

Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Oleśnicy, realizowany na terenie gminy Oleśnica, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

______________________________________________________________________________________________________

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

___________________________________________________________________________

Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy – kontynuacja

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_______________________________________________________________________________________________________

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wojnów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

____________________________________________________________________________

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

________________________________________________________________________________________________________

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych na działkach o nr ew. 1587 i 1588 i drogi powiatowej nr 0105T Stopnica – Oleśnica – Połaniec (ul. Ogrodowa)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________________________________________________

Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 376 od km 0+815 do km 1+234 w miejscowości Strzelce i drogi gminnej o nr ew. 291 i 317 od km 1+234 do km 2+034 w miejscowości Sufczyce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I WYBORZE KOLEJNEJ OFERTY

_________________________________________________________________________________________________________

Przebudowa sieci elektroenergetycznej polegająca na dowieszeniu linii kablowej i montażu punktów oświetleniowych na terenie gminy Oleśnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________________________________________________

Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Bydłowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

Skip to content