Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Inwestycje

Gmina Oleśnica zrealizowała projekt pn.: „Zakup elementów małej architektury w celu zagospodarowania placu przed Centrum Kultury w Oleśnicy” w ramach konkursu pn.: „Wsparcie Funkcjonalności Obszarów Wiejskich”

      Gmina Oleśnica zrealizowała projekt pn.: „Zakup elementów małej architektury w celu zagospodarowania placu przed Centrum Kultury w Oleśnicy”. Dotacja celowa została udzielona Gminie Oleśnica przez Województwo Świętokrzyskie w ramach konkursu pn.: „Wsparcie Funkcjonalności Obszarów Wiejskich”. Całkowita wartość projektu: 27 060,00 zł. Kwota dofinansowania stanowi 48,39% kosztów kwalifikowalnych tj. 13 094,33 zł. W ramach zadania zakupiono 4 szt. ławek parkowych, 8 szt. donic betonowych, 6 szt. koszy na śmieci i 2 szt. stojaków rowerowych. Realizacja powyższej inwestycji była uzupełnieniem zadania pn.: „Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy”, dzięki temu mieszkańcy gminy  będą mogli korzystać z kompleksowo wyposażonego miejsca do rekreacji, uczestnictwa w zajęciach oraz realizacji uroczystości i koncertów.

 

 

Dotacja dla Gminy Oleśnica w konkursie pn: „Wsparcie Funkcjonalności Obszarów Wiejskich”

      Dnia 13 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica podpisał umowę na dofinansowanie zadania w ramach konkursu pn.: „Wsparcie Funkcjonalności Obszarów Wiejskich”. Gmina Oleśnica otrzymała dotację w wysokości 15 000,00 złotych na realizacje projektu pn.: „Zakup elementów małej architektury w celu zagospodarowania placu przed Centrum Kultury w Oleśnicy”. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano zagospodarowanie placu o powierzchni 250 m2 przed Gminnym Centrum Kultury w Oleśnicy, w celu zapewnienia miejsca do organizowania wydarzeń, występów oraz zajęć dla dzieci, a także infrastruktury służącej mieszkańcom do odpoczynku i spotykania się w wolnym czasie.

 

 

Skip to content