Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

      Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne w związku trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030. Konsultacje społeczne trwają od dnia 18.05.2022 r. do dnia 22.06.2022 r.
Spotkanie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica.
Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im zadaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorządy partnerstwa. Przedstawione zostaną również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny. Podczas spotkania będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii do projektu dokumentu.
Na spotkanie otwarte zapraszamy wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców, przedstawicieli sektora społecznego i instytucji publicznych. Państwa głos jest niezwykle ważny i może wpłynąć na ostateczny kształt dokumentu, dlatego liczymy na obecność i aktywny udział w spotkaniu.

                                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

powrót ...
Skip to content