Pogoda w Gminie Oleśnica więcej


 

INFORMACJA O PROJEKCIE Nr 272/FDS/B/2019

Gmina Oleśnica zrealizowała projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Tytuł projektu: „Przebudowa obwodnicy Oleśnicy – drogi gminnej nr 356005T”.

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, poprawa komfortu jazdy.

Efekt realizacji projektu: Przebudowa obwodnicy Oleśnicy poprzez wykonanie nowej nawierzchni na istniejącym odcinku drogi oraz wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych, które posiada oznakowanie aktywne oraz peron przystankowy.

Umowa dofinansowania projektu nr: 272/FDS/B/2019 z dnia 28.11.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 1 169 944,61 PLN

Kwota dofinansowania: 584 972,00 PLN

Okres realizacji projektu: 05.12.2019 r. – 31.08.2020 r.

 


 

INFORMACJA O PROJEKCIE Nr 275/FDS/B/2019

Gmina Oleśnica zrealizowała projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Tytuł projektu: „Uzupełnienie istniejącej sieci dróg publicznych poprzez budowę oraz przebudowę odcinków dróg w miejscowości Oleśnica”.

Cel projektu: Podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, polepszenie wizerunku miejscowości oraz poprawa warunków komunikacji wewnątrz miejscowości, co bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Efekt realizacji projektu: Budowa oraz przebudowa odcinków dróg wewnętrznych o parametrach kwalifikujących do nadania im docelowo kategorii dróg gminnych, obejmująca nieruchomości o numerach ewid. dz. 675, 662, 701 położonych w miejscowości Oleśnica.

Umowa dofinansowania projektu nr: 275/FDS/B/2019 z dnia 28.11.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 464 526,17  PLN

Kwota dofinansowania: 232 263,00 PLN

Okres realizacji projektu: 05.12.2019 r. – 30.10.2020 r.

powrót ...
Skip to content