Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do 28 lutego 2013 roku.

Dyżur Dzielnicowego Rejonu Służbowego Gminy Oleśnica

Dzielnicowy Rejonu Służbowego Gminy Oleśnica – st. sierż. Robert Boroń przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. od 11.00 – 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Oleśnicy, pokój nr 1.

Informacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Oleśnica

Urząd Gminy w Oleśnicy, informuje że w 2012 r. odpady komunalne z terenu Gminy Oleśnica odbiera:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3,
28- 200 Staszów
tel. 15 864 26 41

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3,
28- 200 Staszów

Skip to content