Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

UMOWA Z WFOŚiGW

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WFOŚiGW

W dniu 12 sierpnia 2014 rok Gmina Oleśnica zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica” z udziałem środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Całkowity koszt zadania wynosi 40 754,02 zł

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wartość 39 957,22 zł

Dotacja do kosztów kwalifikowanych wynosi 33 963,64 zł tj. 85% w tym:

  • środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    w Kielcach – 13 985,03 tj. 35% kosztów kwalifikowanych
  • środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    w Warszawie –
    19 978,61 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Oleśnicy ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Oleśnica (wszystkie miejscowości) w dniu 04.10.2014 r. (sobota).

Odpady należy wystawić przed swoją posesję do godz. 700.

Dożynki powiatu staszowskiego

Można więc powiedzieć, że w ten tak uroczysty i podniosły sposób zakończyliśmy żniwa w naszej oleśnickiej gminie, jednak dla gospodarzy tegorocznych dożynek – mieszkańców Pieczonóg, dożynkowa przygoda bynajmniej jeszcze się nie skończyła. W dniu bowiem 7 września delegacja mieszkańców wraz z włodarzem naszej gminy wzięła udział w dożynkach powiatowych, w tym roku zorganizowanych w Bogorii.

Dożynki 2014

DOŻYNKI – etymologia tego słowa sygnalizuje, że zboże zostało już do ostatniego kłosa ścięte (do-żnięte), plony zebrane. Samo święto wieńczy też całoroczne prace gospodarskie, ze „wskazaniem” na żniwa, które dawniej były czasem mozolnej pracy i największej troski o plony. W tym roku gospodarzami i organizatorami dożynek byli mieszkańcy Pieczonóg. To oni przygotowali wspaniały wieniec z kłosów, kwiatów i owoców; to oni „zaaranżowali” kapelę i zadbali o korowód.

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OLEŚNICY

plakat A2

Ostrzeżenie meteorologiczne i hydrologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne i hydrologiczne

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych

Obszar: Województwo świętokrzyskie

Ankieta – Plan Odnowy Miejscowości Oleśnica

W związku z opracowywanym “Planem Odnowy Miejscowości Oleśnica na lata 2014-2020” w ramach szeroko rozumianych konsultacji społecznych, Urząd Gminy Oleśnica zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiet.

Ankiety mają charakter informacyjny, pomogą poznać oczekiwania mieszkańców dotyczące rozwoju miejscowości Oleśnica.
Ankiety w formie papierowej można składać w sekretariacie
Urzędu Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, natomiast ankiety elektroniczne należy wysyłać na adres inwestycje@gminaolesnica.pl.

Termin składania ankiet upływa 18.07.2014r.


Formularz Ankiety

Piknik ekologiczny

W imieniu organizatorów zapraszamy serdecznie na VII Piknik Ekologiczny Powiatu Staszowskiego – w szczególności dzieci i młodzież biorące udział w konkursach ekologicznych.

31 maja 2014 . – Plac rekreacyjny w Łubnicach.

VII Piknik Ekologiczny Powiatu Staszowskiego

VII Piknik Ekologiczny Powiatu Staszowskiego

Skip to content