Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Drukuj

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica informuje, że 18 maja 2021 r. rozpocznie się na terenie gminy Oleśnica inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit).

Inwentaryzacji poddane będą wszystkie wyroby zawierające azbest na terenie gminy (budynki mieszkalne, gospodarcze itp.), w celu opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica.

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy przedstawicielom firmy: EPH Spółka z o.o. ul. Krótka 6b/13, 58-420 Lubawka wykonującym ww. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach.

Pracownicy EPH Spółka z o.o. posiadają upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji, podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica.

Ponadto proszę o przekazywanie informacji o posiadaniu azbestu zmagazynowanego (zdemontowanego) na posesjach na adres e-mail: azbest.olesnica@eph.pl

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

/-/ Leszek Juda

powrót ...
Skip to content