Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych.

Drukuj

Ogłoszenie

W związku z wystąpieniem w dniach 21-23.05.2019 r. na terenie Gminy Oleśnica

niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci deszczu nawalnego i powodzi,

uprzejmie informuję, że istnieje możliwość

zgłaszania szkód w uprawach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych.

W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica wniosek o szacowanie strat w terminie do dnia 4 czerwca 2019 r.

Wniosek powinien zostać złożony na formularzu dostępnym w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy, u sołtysów oraz na stronie internetowej https://gminaolesnica.pl/ Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie oraz w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopie zgłoszenia do systemu IRZ. W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze oświadczeń składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy.

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, nie może być mniejsza niż 0,1 ha. Warunek ten nie dotyczy upraw pod osłonami. W zestawieniu przekazywanym do wojewody uwzględnia się tylko protokoły w których poziom szkód był wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

Burmistrz przypomina, że zgodnie z zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2018 r. nr 60/2018 w przypadku budynków mieszkalnych straty są szacowane jedynie w przypadku, gdy woda wdarła się przez próg do części mieszkalnej – uniemożliwiając prowadzenie gospodarstwa domowego.
W piwnicach uznane może być tylko uszkodzenie pieca CO lub hydroforu, ale tylko w przypadku wdarcia się wody do piwnicy, a nie w wypadku podsiąków i podtopień w związku z brakiem izolacji lub złym posadowieniem budynku. W przypadku budynków mieszkalnych do otrzymania pomocy nie będą uwzględniane szkody m.in: solarów, ogrodzeń, wjazdów, zjazdów, wybrukowanych podwórek, altanek, garaży, budynków gospodarczych.

/-/BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLEŚNICA

Leszek Juda

TELEFONY:

(41) 377 40 36; (41) 377 40 34; (41) 377 40 09

  1. Zarządzenie nr 60[2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2018 roku
  2. WNIOSEK__O_OSZACOWANIE_STRAT – wersja nieedytowalna PDF
  3. WNIOSEK__O_OSZACOWANIE_STRAT – wersja edytowalna docx
powrót ...
Skip to content