Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Zawody sportowo – pożarnicze

Drukuj

Tegoroczne gminne zawody sportowo-pożarnicze odbyły się 11 sierpnia br. w miejscowości Strzelce. Wzięło w nich udział łącznie pięć drużyn (w tym jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ze Strzelec). Wśród zawodników startowały drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych: z Oleśnicy, Pieczonóg, Strzelec i Borzymowa oraz wspomniana „młodzieżówka”.

Należy nadmienić, że zawody odbyły się w ramach realizowanego projektu grantowego przez OSP w Strzelcach pn.: „Ochotnik a jednak profesjonalista – szkolenia dla strażaków ochotników” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, powierzony przez Lokalną Grupę Działania – Dorzecze Wisły.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Adam Siekierski Prezes Gminnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Oleśnicy, który powitał wszystkich przybyłych na zawody uczestników oraz gości. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Juda, który w swojej wypowiedzi podkreślił czym jest działalność druhów strażaków, która zawsze kojarzona jest z bezinteresownym niesieniem pomocy i służbą na rzecz współmieszkańców gminy. I choć zawody i turnieje to przede wszystkim pokaz zdolności i sprawność bojowej strażaków, to jednak nie sposób przecenić roli jaką druhowie strażacy odgrywają w codzienności społeczności lokalnej. Pan Burmistrz życzył powodzenia wszystkim drużynom, mówił że: Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

Następnie rozpoczęły się zawody, składały się one z dwóch części: sztafety pożarniczej i ćwiczenia bojowego. Wszystkie sekcje wykazały się dużą sprawnością, były pokazem poziomu wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP, a także sprawdzianem możliwości poznania swoich mocnych, ale i słabych stron. Strażacy zaprezentowali zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego oraz udzielania pierwszej pomocy.

Po zakończeniu zawodów Prezes OSP oraz Burmistrz dziękowali za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w zawodach, gratulowali osiągnięć i wygranych. Podkreślali, że takie spotkania zawsze są pełne emocjonującej rywalizacji dla zawodników, a także świetnym widowiskiem dla widzów.

Kolejność miejsc przedstawia się następująco:

1 miejsce – OSP Borzymów
2 miejsce – OSP Strzelce
3 miejsce – OSP Oleśnica
4 miejsce  – OSP Pieczonogi

Na koniec zostały wręczone nagrody rzeczowe dla drużyn oraz Promesy na zakup sprzętu, a także dyplomy dla uczestników zawodów. Miłym zakończeniem była ciepła grochówka dla wszystkich zawodników i gości.

powrót ...