Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Drukuj

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U z 2020.1463 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji stanu lasów dla obrębów ewidencyjnych:

1. OLEŚNICA
2. BORZYMÓW
3. BRODY
4. BYDŁOWA
5. KĘPIE
6. PIECZONOGI
7. PODLESIE
8. STRZELCE
9. SUFCZYCE
10. WOJNÓW
11. WÓLKA OLEŚNICKA

na okres 60 dni tj. od dnia 6 KWIETNIA 2021r. do 5 CZERWCA 2021 r.,
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica pokój nr 1 – sala konferencyjna w godzinach pracy Urzędu 7-15,

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu), której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 6 Maja 2021 r.

Informujemy ponadto, że projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowane zostały przez Firmę „Agencja „Cezar” – Piotrkowicz Sp.J, Pracownia Urządzania Lasu z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Bocznej 28, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Staszowie.

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w celu zapoznania się z niniejszym planem przed wizytą w urzędzie należy skontaktować się z tut. urzędem telefonicznie pod numerem 41-377 40 36, wew. 204, 220 lub 215.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

/-/ Leszek Juda

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Link do map do uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu

po wejściu na stronę proszę wybrać folder JPEG

powrót ...
Skip to content