Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Pilny komunikat dla mieszkańców miasta i gminy Oleśnica

Drukuj

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o wypłacenie dodatku osłonowego z tytułu wzrostu cen mogą pobrać druki wniosków, które są dostępne na stoliku przed głównym wejściem do budynku urzędu. Druk ten po wypełnieniu należy wrzucić do skrzynki pocztowej zamontowanej przy wejściu do urzędu albo przesłać drogą pocztową. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do końca października 2022 r.

Ograniczy to gromadzenie się osób w biurze podawczym o niewielkiej przestrzeni i zmniejszy ryzyko zachorowań interesantów oraz pracowników urzędu na ,,Covid -19”.

W świetle obowiązujących przepisów sanitarnych i dynamicznie rozwijającej się sytuacji pandemicznej nie ma możliwości otwarcia urzędu dla pełnej obsługi petentów (do odwołania).

Równocześnie przypominamy, że zainteresowani mieszkańcy mają czas na spokojne złożenie wniosku osłonowego w I turze do końca marca, a w II do końca października br.

Pierwsze wypłaty dodatku osłonowego ruszą w marcu br.

Osoby posiadające dostęp do internetu (posiadające profil zaufany lub podpis kwalifikowany) mogą składać wnioski elektronicznie! To rozwiązanie bardzo się sprawdza się przy obsłudze programów pomocowych (np. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+).

Szczegółowych informacji dot. dodatku osłonowego udziela Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, pod numerem tel. 41/ 350 15 65 wew.213

Kierownik MGOPS  Magdalena Kajderowicz
Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica Leszek Juda

 

Wniosek o dodatek osłonowy – wersja PDF do wydruku

Wniosek o dodatek osłonowy – wersja DOCX do edycji

Wskazówki jak wypełnić wniosek – strona Ministerstwa Klimatu i Środowiska

powrót ...
Skip to content